Sveibu

11,3 prosent av folk i Sveio er innvandrere

Det er 638 innvandrere i Sveio kommune går det frem av tall Kommunal Rapport har hentet fra Statistisk sentralbyrå.

SVEIO: Det betyr at innvandrere utgjør 11,3 prosent av kommunens befolkning, viser tall fra Kommunal Rapport som har hentet tallene fra SSB.

Tallene inkluderer både innvandrere og barn født av to innvandrere.

De største innvandrergruppene kommer fra Litauen, Polen, Russland, Finland og Sri Lanka. Oslo er den kommunen med høyest innvandrerandel med 32,8 prosent.

I slutten av februar ble det kjent at Sveio hadde et innbyggertall på 5656.

 

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top