Trafikk

23 ulykker i Hordaland i år

Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net

Ferske tall for ulykker, skadde og drepte i trafikken viser at syv personer døde i Norge i april. Ingen ble drept her i Hordaland.

SVEIO: Den lokale oversikten viser at det var 23 ulykker og at til sammen 50 personer ble skadd.

De nasjonale tallene viser at det er en jevn fordeling mellom aldersgruppene når det kommer til både ulykker og antallet skadde, men det er en overvekt av menn blant dem som blir drept.

I tre av fire ulykker er det en mann som er involvert.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top