Næringsliv

5723 nye foretak

Det ble startet 5723 nye foretak i Hordaland i 2016. Det er med andre ord ingenting å utsette på etablererlysten lokalt.

SVEIO/HORDALAND: Mange av disse er enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå estimerer at det ved starten av 2017 var totalt 36937 foretak her i fylket. I alt ble 60.474 nye foretaker etablert.

Samtidig som det ble etablert en lang rekke nye foretak var det også mange som av ulike årsaker måtte opphøre driften.

I 2016 viser oversikten at til sammen 5707 foretak ble nedlagt i Hordaland.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top