Helse

Årets influensasesong hadde lav itensitet

Influensasesongen i vinter startet tidlig og var intens i flere deler av landet.

SVEIO: Her i Sveio var influensaen av lav intensitet. Det var store regionale forskjeller i utbredelsen av influensa. Østlandet og Midt-Norge hadde høy intensitet av influensa, mens Vestlandet og Nord-Norge hadde lavere intensitet.

Tall fra Folkehelseinstituttet viste at særlig de eldre ble hardt rammet og de var overrepresentert blant dem som ble lagt inn på sykehus.

Bare 23 prosent av dem som er regnet å være i risikogruppen for alvorlig influensa var vaksinert, noe som er langt under målet på 75 prosent.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top