Lokalt

Derfor skal du ikke slå plenen på en helligdag

Foto: Pixabay.com

I følge loven har du rett til å si fra hvis naboen slår plenen på en helligdag.

HELLIGDAG: I følge Lovdata er det forbudt å slå plenen på en søndag og andre helligdager. Fortsatt er det mange som bryr seg fint lite om regelverket. Det kan faktisk føre til bøter.

Det gjelder fra plenklipping, motorsag og andre gjenstander som kan virke bråkende. Da har du som nabo rett til å si fra hvis du føler deg forstyrret.

Foto: Pixabay.com

Regeverker sier dette:

«På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.» Lovdata, §3 Helligdagsfred.

Loven sier at forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for arrangementer i regi av tros- og livsynssamfunn eller arrangementer på 1. og 17.mai. Det er flere grunn skal vi tro Lovdata, men er straffen så streng som det høres ut?

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter, skriver nettstedet.

I følge loven regnes disse dager som helligdager:

 • vanlige søndager
 • nyttårsdag (1. januar)
 • skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag)
 • langfredag (siste fredag før første påskedag)
 • første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars)
 • annen påskedag (første mandag etter første påskedag)
 • Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag)
 • første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag)
 • annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag)
 • første juledag (25. desember)
 • annen juledag (26. desember).

 

Følg Sveiobladet for flere nyheter!

 

Kilde: Lovdata, Lov om helligdager og helligdagsfred

 

Derfor skal du ikke slå plenen på en helligdag

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top