Lokalt

Dobling i antall språkkommuner

Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net

Antallet såkalte språkkommuner er doblet fra 27 til 55 – og Sveio er ikke en av dem.

SVEIO/S24: Utdanningsdirektoratet fikk 38 søknader etter at de første 27 kommunene kom i gang i fjor, og 28 nye kommuner er blitt godkjent.

For kommunene som er valgt ut innebærer dette at arbeidet med språk får ekstra fokus i skolen.

Mange elever sliter med grunnleggende lese- og skriveferdigheter, tiltaket satser på tidlig innsats.

Språk skal ytterligere styrkes gjennom en ny rammeplan for barnehagene som lanseres på onsdag.

Sveio er registrert som en språkkomune og regnes ikke med i denne oversikten.

 

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top