Meiningar

Endelig gjennomslag for dyrevelferd

Tekst: Siri Martinsen, Veterinær/leder i NOAH

Alle som bryr seg om dyr kan være stolte og glade over regjeringens beslutning om å gjennomføre avvikling av pelsdriften – som også støttes av flertallet i opposisjonen.

KRONIKK: Endelig er flertallet i opinionen blitt hørt. Endelig er anbefalingene fra Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen, Rådet for dyreetikk og selv Mattilsynet blitt hørt. Endelig er Norge blant de land i verden som setter dyrevelferd foran marginale næringsinteresser, og sier nei til pelsdyr i bur.

At næringen selv og Senterpartiet misliker dette er ingen overraskelse. Men forsøkene man nå ser, på å hevde at den massive, årelange og voksende motstanden mot hold av rev og mink i trange nettingbur er basert på «stygge bilder» og enkelttilfeller, er ikke stunden verdig. Pelsmostanden har aldri bare handlet om bilder av skadde dyr, selv om disse for øvrig viser helt reelle lovbrudd. Det har aldri vært lovbruddene som har vært grunnlaget for den faglige motstanden eller forbud i andre land – det er driftsformen i seg selv som er uholdbar. En påminnelse av den faglige kritikken er tydeligvis på sin plass:

(Fortsetter under bilde)

Pelsdyrnæring presentert under Trøndelagsutstillingen i 1930 Foto: Trondheim kommunes lysbildearkiv.

Siden 2001 har Veterinærforeningen vært skeptiske til pelsdyroppdrett, og i sitt høringssvar til Pelsdyrmeldingen gikk de inn for avvikling: «Veterinærforeningen mener at dagens pelsdyrhold åpenbart er uforenelig med dyrevelferdslovens krav i §§ 22-24. (…) Dyrevelferden i pelsdyrholdet har vist liten fremgang de siste 15 årene selv om det brukes uforholdsmessig store offentlige ressurser både når det gjelder forskning og tilsyn, sammenlignet med annen husdyrproduksjon.»Veterinærinstituttet gikk også inn for avvikling i sitt høringssvar: «Veterinærinstituttet fastholder sitt syn på at de krav regelverket stiller til hold av pelsdyr ikke i rimelig grad sikrer akseptabel dyrevelferd.»

Rådet for dyreetikk har stått ved sitt standpunkt over mange år og skrev: «Rådet mener i sum at det ikke er mulig å gi pelsdyr som holdes i bur et akseptabelt velferdsnivå (…) Rådet for dyreetikk ønsker derfor en styrt avvikling av alt pelsdyrhold i Norge.»Når til og med Mattilsynet «vurderer dagens driftsformer for hold av pelsdyr som dyrevelferdsmessig utfordrende», og stiller seg kritiske til at pelsdyroppdrett kan «gjennomføres på en måte som vesentlig forbedrer dyrevelferden», skulle det bare mangle at politikerne ikke lytter.

Vil man bli trodd på at man tar dyrevelferd på alvor, kan man ikke trosse klare faglige råd og insistere på å holde pelsdyr i trange bur. Det bør Senterpartiet merke seg. NOAH mener at god dyrevelferd krever respekt for og hensyn til dyrs naturlige behov – noe som ikke er forenelig med hold av dyr i trange nettingbur. Det gleder oss derfor at et massivt politisk flertall nå går inn for å gjøre Norge til et foregangsland på dyrevelferd – ikke bare på papiret, men også i praksis.

 

 

Endelig gjennomslag for dyrevelferd

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top