Trafikk

Forskningsprosjektet «Sikring av last»

Daniel DeNiazi / Sveiobladet & Moja Norwegia

NORD Universitet, Faggruppe Trafikk og Kjør for Livet Lastsikring har inngått et samarbeid, der formålet er å øke kunnskapen om sikring av last på slike tilhengere.

PRESEMELDING: Det har i pressen i den senere tid vært mye omtale om sikring av last på person- og varebiltilhengere. Det oppleves, og bekreftes som en sikkerhetsrisiko at det kjøres på vei med for dårlig sikret last.

På den andre side er det heller ikke enkelt for brukere av slike tilhengere å vite hva som er tilstrekkelig sikring av lasten. Informasjon om lastsikringsmetoder, surrekroker sin tåleevne, og fram vegg / -lemmer sin tåleevne er vanskelig tilgjengelig.

For to år siden endte denne traileren ut i grøfta- Dårlig sikring gjorde at mye av varene måtte kastes. Arkivfoto: Daniel DeNiazi / MojaNowegia.pl / Sveobladet.net

NORD Universitet, Faggruppe Trafikk og Kjør for Livet Lastsikring har inngått et samarbeid, der formålet er å øke kunnskapen om sikring av last på slike tilhengere, for videre å anvende denne kunnskapen og erfaringen til felles interesse for trafikksikkerheten langs våre veier.

I disse dager utfører vi på NORD Universitet, Stjørdal, fysiske tester på sikring av last på tilhengere beregnet for personbiler og varebiler. Dette gjøres ved at ulike tilhenger produsenter har tilbudt et rikt antall tilhengere, i ulike segmenter, som vi tester ved at vi setter tilhengerne en etter en opp på en lastebil, hvor vi tipper lasteplanet på denne opp i en bestemt vinkel for å simulere de krefter last får under kjøring.

Her ble lasten fraktet ut. Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net / MojaNorwegia

Vi laster tilhengeren opp til tillatt nyttelast og sikrer dette på ulike måter. Ut fra det kan vi si noe om tilhengerens tåleevne når det gjelder å kunne unngå at lasten beveger seg under kjøring, og lastsikringsmetodene sin egnethet for de ulike typer last.

Da vi mener dette er av allmenn interesse, inviterer vi presse og andre til å besøke oss, og formidle om det arbeidet som gjøres knyttet til overstående tema i trafikksikkerhetens tjeneste.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top