Økonomi

Fortsatt stor inntektsforskjell mellom menn og kvinner

Foto: Daniel Niazi / Sveiobladet.net

Det er fortsatt stor forskjell på hva menn og kvinner tjener.

Det viser de siste tallene for kjønnslikestilling utarbeidet av Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittlig brutto inntekt øker for begge kjønn hvert år, men inntektsforskjellen har vært nærmest uendret de siste årene.

Lokalt her i Sveio tjener menn fortsatt mest med et snitt på 535500 kroner før skatt.

Kvinner tjener 308300 kroner. De siste fire årene har gjennomsnittsskåren for hele landet på inntektsindikatoren stått helt stille.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top