Meiningar

– Det gjør meg veldig glad å se at norske barn leser bedre

Arkivfoto: David Ibazer Jacobsen

KRONIKK AV: Thorbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister

Norske barn leser mye bedre enn de gjorde for ti år siden. En ny internasjonal undersøkelse viser at kun Finland har bedre resultater i lesing enn Norge. Dette samsvarer med forrige PISA-undersøkelse, som viste at også norske 15-åringer leser godt.

Det gjør meg veldig glad å se at norske barn leser bedre. Først og fremst på vegne av alle de barna som nå forstår hvorfor vi sier at språk åpner dører. Stadig flere får oppleve å mestre noe som vil gjøre dem i stand til å forstå seg selv og verden bedre.

Videre viser resultatene at den gode innsatsen til lærere og skolefolk der ute bærer frukter. Framgangen er en inspirasjon for alle som jobber i skolen, og en bekreftelse på at det dere gjør i klasserommene hver dag bidrar til å gjøre barns liv bedre og lettere.

De gode leseresultatene er ikke tilfeldige. Med innføringen av Kunnskapsløftet økte vi konsentrasjonen på grunnleggende ferdigheter. I tillegg har det vært en rekke nasjonale og lokale lesesatsinger, hvor både elever, lærere og foreldre har engasjert seg.

Framgangen i resultater gjelder både gutter og jenter. Når det er sagt, bekymrer det meg at gapet mellom gutter og jenter øker. Ikke alle guttene sliter, selvfølgelig, men gutter er dessverre overrepresentert blant dem som er på lavt mestringsnivå. Denne utfordringen er vi nå i gang med å løse i skolen.

Det er gledelig å se at gapet mellom elever med innvandrerbakgrunn og andre blir mindre. Det motvirker forskjeller, og er avgjørende for å delta både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Øker vi barnas leseferdigheter, gir vi også flere unge nordmenn muligheten til å gjøre seg opp sin egen mening og delta i demokratiet.

Når flere opplever glede ved å lese, er det et viktig skritt for å bygge framtidens bærekraftige velferdssamfunn. Resultatene føyer seg inn i rekken av gode resultater i norsk skole. Denne høsten har vi sett at demokratiforståelsen er bedre, flere gjennomfører videregående og at elevene er mer til stede på skolen.

Jeg håper at resultatene kan være til inspirasjon for alle som arbeider med norsk skole. Sammen gjør dere Norges viktigste arbeid.

 

– Det gjør meg veldig glad å se at norske barn leser bedre

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top