Meiningar

Hallerakers lite troverdige Hordfast påstander

Illustrasjonsfoto: Kjell Bua

KRONIKK AV: Kurt I. Pedersen, representant for Kystpartiet

KRONIKK: Registrerer at Halleraker går til angrep på Harald Flatlands innlegg i BA 20/11, ja Halleraker er godt betalt for å gjøre nettopp det, angripe alle motstandere av dette tussete prosjektet.

Halleraker bruker argumenter som å sikre konkurransekraft i regionen, et nytt bo og arbeidsmarked, drenering av «kvalifisert arbeidskraft ut fra Vestlandet».

Undertegnede ser ikke et eneste «kvalifisert» argument for at alt dette ikke kan bevares med Fergen og ønsker å utfordre Halleraker på følgende:

  • Bevis hvordan konkurransekraften svekkes med Ferge kontra bro.
  • Bevis hvordan det plutselig skal åpne seg et NYTT Bo og Arbeidsmarked hvis broen bygges.
  • Bevis at det er Fergens skyld at den såkalte Kvalifiserte Arbeidskraften forsvinner til Oslo regionen.

Halleraker har selv sittet på stortinget i flere perioder og har hatt muligheten til å legge til rette for flere arbeidsplasser på Vestlandet og hindret lekkasjen til Oslo regionen, dette har verken han eller de andre Vestlandspolitikerne klart særlig bra, kan det skylder Fergen mon tro?

(Teksten fortsetter under bilde)

Foto: Daniel DeNiaziFoto

Er det slik å forstå at det i fremtiden tenkes etablert mange arbeidsplasser for «kvalifiserte» i en bilfri Bergen by, der arbeidstakerne skal bosette seg på Stord slik at Halleraker og familien kan fortsette å berike seg med bompengeinnkreving? Virker som her er en langsiktig agenda som det Norske folk ikke skal vite om.

Når det gjelder eksport av varer hjelper det ikke med bro over Bjørnefjorden da transporten videre er avhengig av fergerutene fra Kristiansand S. Det Halleraker og medsammensvorne også unnlater å opplyse (kanskje ut fra uvitenhet?) at en av hovedargumentene for hele trasèen altså fergefri E39 fra Kristiansand S til Trondheim er basert på et lite realistisk grunnlag.

En transport som kommer i land med fergen fra Danmark til Kristiansand S og skal til Trondheim med varer vil aldri kjøre kysten da det er billigere å kjøre om Oslo, det er sågar billigere å kjøre om Oslo fra Stavanger til KristianSund N med et fullastet vogntog i dag.

På tide å innse at vi bor i et kuppert land der Vestlendingen har mer behov for å kunne ferdes trygt på allerede eksisterende veinett enn at Erna Solberg (H) skal få et monument (Hordfast) etter seg ved hjelp av en godt betalt NHO ansatt Halleraker (H).

Det raser fra fjellsidene på Vestlandet der liv står på spill ukentlig, det bør være viktigere å sikre trygge veier i landet vårt enn å spare (i praksis) noen minutter på å kjøre Bergen Stavanger, så travelt har vi det ikke.

Har i dette innlegget med viten utelatt kostnadene med Hordfast da Hallerakers påstander her ikke står til troende, og sist, men ikke minst hva med de 4 meningsmålingene siste årene i BA, NRK og BT med krav om at Hordfast må vike for andre viktigere veiprosjekt i Hordaland?

 

Hallerakers lite troverdige Hordfast påstander

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top