Meiningar

Hordfast – For vekst og utvikling på Vestlandet

Foto: Statens Vegvesen / Hordfast

SVARINNLEGG: Øyvind Halleraker, daglig leder v/Hordfast

Vanligvis svarer jeg ikke på innlegg med den typen personangrep og usaklighet,som sto på trykk i Sveiobladet, men gjør et unntak. Dette er et innlegg som bærer preg av at Kurt I Pedersen ikke har satt seg inn i saken.

Dette er ikke mitt prosjekt eller mine påstander. Han forsøker å personifisere en sak som alle kommunene mellom Haugesund og Bergen støtter, fylkeskommunen støtter, et samlet næringsliv støtter og som Regjering og Storting har gjort vedtak om i Nasjonal Transportplan.Han ber meg bevise….? – flere forhold han kan lese seg til om han hadde ønsket det. Men jeg skal hjelpe han litt på vei.

Foto: Statens Vegvesen / Hordfast

Analysene fra Victor Normann NHH og Torgeir Reve BI påviser at samfunnsnytten av Hordfast er formidabel.Vest-Norsk næringsliv vil få nye muligheter i konkurransen imot andre landsdeler.

Vi får nye bo- og arbeidsmarkeder som åpner for langt større mobilitet og fleksibilitet i arbeidskraft og næringstransporter.I NTP slås det fast at Hordfast er et av landets mest lønnsomme prosjekt. Jeg trenger ikke bevise noe som er vel kjent. For øvrig er det masse god informasjon på www.hordfast.no.

Jeg er ansatt av et utålmodig næringsliv som ønsker fortgang i prosjektet, det skal vi sørge for. At ikke Kystpartiet vil være med på å sikre Vestlandet utviklingsmuligheter er jo beklagelig.

 

Hordfast – For vekst og utvikling på Vestlandet

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top