Sveibu

Mindre minstepensjonister i Sveio

Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net

Siden pensjonsreformen i 2011 er det en trend som viser at det i de fleste kommuner her i landet er mindre minstepensjonister.

SVEIO: Her i Sveio er det ved utgangen av første kvartal i år 175 minstepensjonister, det er færre enn i 2012 da det var 191 som hevet minstepensjon.

Andelen av alderspensjonistene som arbeidet helt frem til de gikk av med pensjon har økt til omtrent halvparten.

Den andre halvdelen stod utenfor norsk arbeidsliv. 28 prosent var uten jobb og mottok uføretrygd eller andre ytelser fra NAV.

Dette gjelder 34 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top