Nyheiter

Nå kan «Harrier» havne i retten

Foto: Kjell Bua / Sveiobladet.net

Mediedekningen rundt skipet i Grismarvik havn i Tysvær har ført til at saken kan havne i retten dersom klagen blir avvist. 

TYSVÆR: I april fikk Miljødirektoratet klager på pålegget om at de ikke får forlate Grismarvik havn. Etter den massive medieomtalen har norske myndigeter fått kjenne det virkelige presset fra flere hold.

– Departementet behandler denne saken på vanlig måte etter forvaltningslovens regler. Dersom klager ikke får medhold vil det bety at Miljødirektoratets pålegg opprettholdes. Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, men klager har mulighet til å bringe saken inn for domstolene, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde, i en e-post til NRK.

Tonje Johnsen sier til NRK at skipet kan forlate Norge når tankene på 1500 kubikk er tømt.

 

 

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top