1344 unge i Hordaland på uføretrygd

Flere unge og færre eldre er på uføretrygd her i landet.

S24: Tall fra NAV viser at 321 300 personer mottok uføretrygd ved utgangen av mars, dette utgjør 9,5 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Her i Hordaland er det totalt 26 381 personer som mottar uføretrygd, av disse er 1 344 personer i aldersgruppen 18-29 år.

Det er flere unge som mottar trygd, og antallet eldre brukere går ned.

Likevel er det dem mellom 60 og 64 år som utgjør den største gruppen uføre.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top