Meiningar

Oppklaring vedrørende show med TX Vikings

Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net

Tekst: Geir Martin Økland

Kjære lesere av Sveiobladet!

LESERINNLEGG: Jeg vil med dette tydeliggjøre hva jeg som Vestlandskoordinator for TX Vikings, mener om arrangementet som nyleg var i Sveio, og om medieomtalen i etterkant i Sveiobladet.

Arrangementet ble godt gjennomført, og det var et flott show fremført av TX Vikings og arrangør. Som koordinator vet jeg at det krever svært mye å få til et slikt arrangement, og jeg vil gi ros til Anne Lise Brekke Lien og de som sammen med henne har jobbet mye for å få til dette arrangementet.

Det er beklagelig at dekningen i Sveiobladet kun handlet om kritikk av annonseringen vedrørende arrangementet. Vi bor i et land med pressefrihet, så det er bra at alle sider får slippe til. Men då er det viktig at den andre også får slippe til. Når Sveiobladet kun fokuserer på debatten om annonseringen var god nok eller ikke, så mener jeg de bommer på målet. Det hadde blitt mye bedre om de hadde hatt en vanlig dekning av arrangementet og så hatt en notis om kritikken. Når en kun omtaler kritikken så havner hele arrangementet i dårlig lys. Det er ufortjent. I den sammenheng hadde Vestavind en mye bedre dekning av arrangementet!

Geir Martin Økland er Vestlandskoordinator i TX Vikings. Foto: Privat

Feil tolking av min uttale

Da jeg skulle forklare hva jeg mente om annonseringen i sist artikkel, så resulterer det i en deloverskrift om at «Jeg innser feil med aldersgruppen». Det er en konklusjon som fremstiller at jeg kritiserer annonseringen. Det feil tolking av hva jeg sa. Jeg forklarer hva som ble gjort vedrørende annonseringen, og at den tilfredsstiller vanlige krav. I Norge har vi aldersgrenser basert på om filmer og opptredener inneholder skremmende effekter, vold, banning og seksualiserende innhold. Showet inneholder ikke de tre siste, men da det er et effektfullt show med et dramastykke som kan virke skremmende på de minste, så har arrangøren skrevet: «Barn i følge med voksne». På den måten er det tatt hensyn til de minste. Jeg tror ikke showet var mer skremmende enn for eksempel dinosaurshowet, som reiste rundt på Vestlandet for ei tid tilbake.

Når det gjelder tydeliggjøringen av at dette var et kristent show, så kom dette frem i annonsene. I omtalen i Vestavind sto det at de tidligere kriminelle var blitt frelst. På plakatene står det Gods Grace to Europe. I tillegg er det et kors midt i teksten. Om en går inn på hjemmesiden til TX kan en i tillegg lese mer om arbeidet til TX. Plakatene kommuniserer godt hva TX står for! Det er de samme plakatene som blir brukt i for eksempel Egypt, og andre land i Midtøsten som TX reiser til. Om dette hadde blitt oppfattet som ikke god nok annonsering, kunne TX fått store problem med lokalt politi. Men det motsatte skjer. I Egypt fikk TX politieskorte da de hadde show der flere tusen kom, mange av dem muslimer. Også mange barn kommer på showene der. Om dette er godt nok i land med langt større spenninger en i Norge, så bør dette være godt nok her også.

Øverst i forrige artikkel står det: «men han innser at reklameringen av arrangementet burde vært annerledes.» Dette er en ubegrunnet på stand. Det eneste jeg har sagt om dette er at det alltid er rom for forbedring. Det er det hos alle! Til og med Coca Cola som har reklamert i mange år, jobber med å stadig forbedre annonseringen. Slik det fremstilles her så virker det som at jeg ikke er fornøyd med annonseringen, det var ikke det det jeg mente.

Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net

I motsvaret som kom i sist artikkel ble ordet sekt brukt. Jeg stiller meg spørrende til hva som ligger bak en slik påstand og hvordan en får til å bruke det ordet i denne sammenhengen. TX har et proft show, og fremmer klassisk evangelisk kristendom, på en jordnær og utradisjonell måte som svært mange, også kirkefremmede liker og forstår. TX Vikings samarbeider med statskirker, bedehus, frikirker i hele spekteret, og i tillegg med gamle ortodokse kirkesamfunn. En del av visjonen til TX er blant annet å få kirkesamfunn og ulike menigheter til å samarbeide om TX arrangement. Vi opplever i innland og i utlandet at vi er med på å skape enhet blant de kristne, og river ned fordommer mellom kirkesamfunn, og mellom Guds rike og kirkefremmede. TX opptrer i forsamlinger, på festivaler, på nattklubber, og i fengsel. Blant annet har TX vert i Haugesund fengsel. Noe som ble svært godt mottatt.

Det er ikke for mange som reiser rundt og forteller selvopplevde historier, for å forebygge mot rus, kriminalitet, og dårlig selvbilde, og som viser at alle er verdifulle! Jeg mener vi må støtte opp om et slikt arbeid! Det er også et tankekors at noen opplever det som uvanlig at en på et kristent arrangement forteller at de har opplevd Jesu inngripen i sitt liv, og at en gir invitasjon til at andre kan få oppleve det samme. Er det ikke det som er meningen med kristne arrangement? Spesielt i dag da svær mange opplever vansker i livene sine med akkurat det som TX medlemmene har opplevd, så burde lokalpresse og andre heie på slike som viser en vei ut av vanskene!

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top