Meiningar

På tide med en venstresving?

Kronikk av: Erling Birkeland, Regionleder, Bedriftsforbundet Vest

KRONIKK: Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI knuser myten om at det er de store bedriftene som skaper flest arbeidsplasser. Reve har sett på netto nyskaping i privat sektor i perioden 2003-2014. I den perioden ble det skapt 350.000 nye heltids arbeidsplasser i næringslivet.

Av disse sto små og nystartede bedrifter mer enn 62 % av disse. Vi i Bedriftsforbundet ønsker en politikk som virkelig løfter de nye verdiskaperne og småbedriftene. Men skal flere starte for seg selv, må vi gjøre det enklere, tryggere og mer lønnsomt å drive egen virksomhet.

Bak lukkede dører foregår det nå en spennende drakamp om Statsbudsjettet 2018 mellom Regjeringen og de to sentrumspartiene. I Venstre sitt alternative statsbudsjett ble det foreslått en rekke tiltak som Bedriftsforbundet og andre gründermiljøer har jobbet lenge for: Saker som neppe vil få hovedoppslaget i dagsrevyen, men som vil gjøre en enorm forskjell for de som er i startfasen av å drive egen virksomhet ute i det ganske land:

1. Endre reglene for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende: Å betale skatt av en tenkt/beregnet inntekt kan sette de selvstendige næringsdrivende i likviditetsskvis. I mange tilfeller har man kunder som utsetter betaling, har betalingsproblemer eller krangler på sluttsummen. Dette bør handle om å betale riktig skatt av det man faktisk har tjent på oppdrag fra kunden.

2. Fjerne arbeidsgiveravgiften for nyoppstartede bedrifter de tre første årene. Terskelen for å ansatte flere er stor for en gründerbedrift i vekstfasen.

3. Bedre opsjonsbeskatningen for gründerbedrifter. Regjeringens opprinnelige forslag gir ikke gode nok incentiver for selskapene til å ta opsjoner i bruk. En mer lønnsom opsjonsbeskatning ville gitt mindre gründerbedrifter større mulighet til å konkurrere om de kloke arbeidsplassene.Fjerning av arbeidsgiveravgiften gjør det lettere for gründere å ansette flere, noe som videre øker produktiviteten i en helt avgjørende fase for bedriften.

Skal vi skape flere arbeidsplasser må vi gjøre det enklere, tryggere og mer lønnsomt å drive egen virksomhet. Lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi håper derfor budsjettforhandlingene svinger litt til venstre, slik at vi får på plass tiltak som gjør at flere våger å starte for seg selv.

På tide med en venstresving?

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top