Politikk

Regjeringen vil nå fornye fagene

Foto: Pixabay.com

Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Elevene skal få mer tid til dybdelæring, og livsmestring er et av flere tverrgående tema som skal inn i fagene.

SKOLE: Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Målet med fornyelsen av fagene er at elevene skal få en bedre forståelse i fagene ved at det blir fokusert mer på dybdelæring.

– I dagens læreplaner er det rett og slett for mye. Noe må ut for at elevene skal kunne få skikkelig dybdelæring. Arbeidet med de nye læreplanene skal involvere bredt, og vi skal ha personer med høy faglig og skolefaglig kompetanse og erfaring med i arbeidet for å vurdere hva som skal ut, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I pressemeldingen kommer det frem at læreplanene skal fremdeles ha kompetasemål og de grunnleggende ferdighetene skal ivaretas og tydeliggjøres.

– Vi har nå laget en strategi for arbeidet med å fornye fagene. De konkrete vurderingene av innholdet i læreplanene skal gjøres av fagfolk i det enkelte fag. Vi vil ha en åpen prosess, hvor både lærere, elever, skoleeiere og lærerutdanningene skal være med, sier Røe Isaksen.

 

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top