Pressemelding

– Solberg-regjeringen skyter før de sikter med den nye våpenloven

Foto: Pixabay

5. september 2017 – Liberalistene mener Solberg-regjeringen skyter før de sikter med sin nye våpenlov.Solberg-regjeringen la frem forslag til ny våpenlov på fredag. Der kom det frem at de ønsker å forby våpenet som Breivik brukte 22. juli. Forbudet mot halvautomatiske rifler har tilbakevirkende kraft, og kommer derfor til å ramme helt uskyldige nordmenn.

PRESSEMELDING: – Dette er ikke noe annet enn symbolpolitikk for å fremstå som handlekraftig. Det er viktig at velgerne ser hva dette faktisk er, et forsøk på å fremstå som flotte politikere som tar ansvar. Realiteten er en helt annen, sier lederen for Liberalistene i Hordaland Jon Refsdahl.

Solberg-regjeringen la frem forslag til ny våpenlov på fredag. Der kom det frem at de ønsker å forby våpenet som Breivik brukte 22. juli. Forbudet mot halvautomatiske rifler har tilbakevirkende kraft, og kommer derfor til å ramme helt uskyldige nordmenn.

– Hvis Stortinget vedtar dette vil tusenvis av nordmenn bli fratatt sin eiendom uten kompensasjon. Det at en regjering tillater seg å gjøre dette uten skrupler er skremmende. En stat skal ikke kunne være i en posisjon hvor de kan gripe inn i livet til fredelige nordmenn på denne måten. Hvor setter man grensen neste gang?

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre / Flickr

Solberg sa på fredagens pressekonferanse: «Vi så 22. juli hvor raskt man kan skyte mange og hvor vanskelig det er å komme unna når noen kan skyte med 25 skudd. For meg er det et argument for hvorfor denne typen ikke skal være tillatt».

– Det er skammelig at de bruker 22. juli-ofrene på denne måten. Her bruker de tragedien til å presse igjennom sin egen politiske agenda. Grunnen til at så mange ble drept og skadet på Utøya er fordi de var fanget på en øy uten gode muligheter til å komme seg unna. De var fisk i en tønne. I tillegg var politi og forsvar dårlig forberedt på en slik hendelse. Regjeringen burde heller ha tatt grep på de områdene som faktisk gir en preventiv effekt. Ikke stjele folks eiendom seks år etter tragedien. Hvis forslaget går igjennom i sin helhet, går det kun utover nordmenn som ikke har gjort noe annet enn å ha en hobby som enkelte politikere finner skremmende. Regjeringen viser her at den er kunnskapsløs, og de viser en utrolig liten handlekraft når de går den «enkleste» veien for å vise at de gjør noe. Å konfiskere folks eiendom er en svak handling. Dette er lavmål, påpeker Refsdahl.

Hvilken effekt har lovforslaget og konfiskeringen hvis 22. juli skjer igjen? Vi kan ikke sikre oss mot onde hensikter.Og det er i hvert fall feil at det går utover mennesker som aldri har gjort noe galt. Vi hører hele tiden at vi ikke skal la terror vinne. Men det er akkurat det som skjer. Terroren vinner når fredelige mennesker mister sin frihet.

Foto: Pixabay

Det er også noe med signaleffekten regjeringen gir når de foreslår å beslaglegge våpen som allerede er eid av lovlydige nordmenn. Hvorfor skal kun politi og forsvar ha våpen? Det er myndigheter som har stått for de største folkemordene gjennom historien, og det gjør dette forslaget utrolig skremmende.

Riktig nok blir ikke loven så annerledes enn dagens praksis innad i skytterorganisasjonene med tanke på aktivitetskrav.Men det er konfiskeringen av fredelige menneskers eiendom som det er god grunn til å reagere på. Dessuten har norske skytterorganisasjoner streng internjustis, og de har klart å regulere seg selv i alle år. Det er ingen grunn til at myndighetene skal blande seg bort i dette.

Når Solberg sier at kun eliteskyttere skal få kunne eie våpnene som nå er foreslått forbudt legger hun opp til tolkning av loven. Hva er en eliteskytter? Hvor mye må man skyte for å komme i den kategorien? Folk lever forskjellige liv. Noen har blitt skadet og må ut av sporten på ubestemt tid, og noen er studenter med trang økonomi som gjør at man ikke kan imøtekomme aktivitetskravene.Ingen har noe med hvilket behov du har, enten det gjelder magasinkapasitet eller aktivitet, eller hvor mye du skyter.Mange er rekreasjons skyttere, og har ikke anledning til å imøtekomme kravet som regjeringen nå legger opp til. Og de mister nå sin eiendom uten rettergang. Det er ikke riktig i en rettsstat.

Foto: Pixabay

Liberalistene avviser at det er en korrelasjon mellom antall våpen i sivile hender og våpenrelaterte drap. I dag har vi ca. 1,3 millioner våpen registrert på drøyt 500.000 nordmenn, og i 2016 ble kun to drept med skytevåpen. Kniv og øks ble brukt i langt flere drap.

– Liberalistene har merket en økning i henvendelser fra frustrerte skyttere som reagerer sterkt på det regjeringen nå foreslår. Vi forstår godt frustrasjonen hos dem som blir nødt til å levere sine eiendeler til destruksjon hvis loven blir vedtatt, avslutter Refsdahl

– Solberg-regjeringen skyter før de sikter med den nye våpenloven

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top