Pressemelding

Tokt for formidling på fredete fyrstasjoner langs hele Norges kyst

Foto: Pixabay

I tidsrommet 14. juli til 12. august reiser det gamle fyrforsynings-skipet ”Gamle Oksøy” på tokt langs norskekysten for å utplassere skilt med informasjon og formidling på 34 fredete fyrstasjoner fra Egersund til Kirkenes.

PRESSEMELDING: De neste dagene besøker skipet følgende fyr i Hordaland fylke: Slåtterøy og Hellisøy.

Fyrene våre er blitt kalt «kystens katedraler», og i alt 83 fyr er fredet som nasjonale kulturminner. Svært mange av fyrene er også blitt populære besøksmål for publikum gjennom ny bruk. De fleste av fyrene eies av staten, og i bevaringssammenheng er det lagt stor vekt på å gjøre fyrene tilgjengelige for allmennheten.

Det er Kystverkets etatsmuseum Kystverkmusea som står bak toktet, og mannskapet er frivillige fra skipets venneforening.”Gamle Oksøy” som ble bygget i 1962 tilhører nå Lindesnes fyrmuseum og er et drøyt 40 meter langt skip som tidligere ble brukt av Kystverket til utskipning av parafin til lykter og vedlikehold av sjømerking langs hele kysten.

POPULÆRT: Ryvarden er et populært turiststed i Sveio. Foto: Daniel NIazi / Sveiobladet.net

– Når man ankommer en fyrstasjon, enten med båt eller til fots, er det i dag lite eller ingen informasjon til publikum om fyrets historie, hvorfor det er der eller at man faktisk er kommet til et nasjonalt kulturminne som staten eier og har ansvaret for, sier Odd Nordahl-Hansen som er skipper på ”Gamle Oksøy”.

– Vi er sikre på at opplevelsen blir veldig mye bedre hvis man lærer noe om lokale forhold knyttet til navigasjon, teknologi og historier fra fyrstasjonen i tidligere tider.

Når det gjelder skiltingen har det vært viktig å gjøre dette på en måte som ikke krever store inngrep i form av fundamentering eller at de skjemmer horisont, bygninger el. Konseptet går ut på å skru sammen fem betongelementer som hver for seg ikke veier mer enn hva man kan bære.

Når disse er skrudd sammen er vekten så stor at verken mennesker, vind eller vann kan flytte dem. Disse kan plasseres på bakken nær sagt overalt uten noe form for grunnarbeid. Ved å benytte betong spiller man på et materiale det fra før av er mye av på norske fyrstasjoner. Selve informasjonen er trykket på aluminiumsplater som festes til betongen.Arkitekt i Kystverket, Arild Fredriksen, som også er billedkunstner, illustrerer tekstene med bilder og kart.

– Det har vært viktig å ta hensyn til både natur og bygninger på de fredede stasjonene, og gi nyttig og interessant informasjon uten å skape unødig ”støy”. I tillegg er en kombinasjon av informasjon og kulturelle inntrykk i form av billedkunst veldig spennende, sier filmfotograf Jan Robert Jore, som er med på deler av toktet for å dokumentere formidlingen.

 

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top