Meiningar

– Vi må kaste ut utlendinger som opererer på Norsk sektor

Kronikk av: Kurt Pedersen, Kystpartiet

KRONIKK: Sittende og tidligere Regjeringer har styrt det Norske folk ut i arbeidsløshet, verktøyet for å hindre dette, EØS avtalens artikkel 112 blir «bevisst» ikke brukt.

HVORFOR? Jeg satt i paneldebatt med Stortingsrepresentanter fra Høyre og AP fra Hordaland i regi av Norsk Petroleumsforening. Det var mye prat om de 50 000 ledige «kloke hodene» noe som irriterte meg kraftig. Jeg påpekte under debatten at det i Norge er fullt av mennesker som ikke er ingeniører og at disse også trenger arbeid.

Den røde tråden gjennom hele debatten var bekymringen for de arbeidsløse kloke hodene, jeg sa at en løsning var å kaste ut utlendingene som opererer på Norsk sektor og bytte dem ut med Norske.

Foto: Pixabay

 

Jeg ble da angrepet av Høyres Stortingsrepresentant med at å gjøre noe slik var et angrep på EØS avtalen. Mitt svar var som følger, Ja, selvsagt er det et angrep på EØS avtalen da Kystpartiet ønsker oss ut av EØS, Schengen og hele skiten, videre sa jeg at dette var jeg forberedt på ville komme og stilte spørsmål om hvorfor de ikke hadde benyttet seg av EØS avtalens artikkel 112 hvis de var så bekymret for de arbeidsledige.

Det virket på meg som at ingen av de 9 andre partiene hadde hørt om denne artikkelen som går på beskyttelsestiltak. Den sier i klartekst at – Dersom alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare , er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt, kan en avtalepart treffe egnede tiltak på de vilkår som er fastsatt i artikkel 113.

Foto: Daniel DeNiazi

113 går bare på at den andre part skal umiddelbart informeres og så sette seg ned å finne løsninger, men tiltak i følge 112 kan igangsettes umiddelbart, noe Kystpartiet vil arbeide mot, for nettopp å få de arbeidsløse Nordmenn tilbake i jobb før familier og hjem går i oppløsning.

Følg Sveiobladet for flere nyheter!

 

– Vi må kaste ut utlendinger som opererer på Norsk sektor

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top