Lokalt

Hordaland er mest frisk luft og natur

Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net

Vi bor i et land med mye skog, fjell og vidder.

HORDALAND: Det er ingen overraskelse at det er mest av det når vi ser på hva som dominerer landarealet i Norge.

Her i Hordaland er det bebygde arealet på 2.5 prosent.

Nasjonalt er det bare Oslo hvor mer enn 10 prosent er bebygd, og i de fleste tilfeller er andelen under 3 prosent. SSB-tallene viser at det er mer areal som brukes til vei her i landet enn boliger og næring.

Statistikken viser altså at det er skog og åpne vidder som utgjør brorparten av alle fylker.

Her i Hordaland er 27.2 prosent av arealet skog og 45.6 prosent åpen fastmark.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top