Næringsliv

Lite penger er farlig for helsen

Lav inntekt er en risikofaktor for fysiske og psykiske helseproblemer.

S24:Nesten 10 prosent av befolkningen lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt.

Særlig studenter og kvinner lever med lav inntekt, og blant kvinner over 65 år er nesten 15 prosent under lavinntektsgrensen.

Her i Hordaland er gjennomsnittsinntekten på 449 300 kroner, men det er store forskjeller mellom kjønnene.

Menn tjener ifølge tallene fra Folkehelseinstiuttet i snitt 545 900 kroner mot kvinners gjennomsnittelige årsinntekt på 350 700 kroner.

Mest Lese

Sveiobladet - Kun på nett!

Følg Sveiobladet

Ansvarlig Redaktør

Daniel DeNiazi | redaksjonen@sveiobladet.net

Markedsansvarlig

Myriam Vlot | annonse@sveiobladet.net

Webmaster

Kjetil A. Haaheim | Haaheim Dynamic

Copyright © 2016 SveioBladet | Designet er tilrettelagt av Haaheim Dynamic

To Top